Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, te regelen en vast te leggen. Het is een inspanningswet zoals we kennen de Arbowet en toezichthouder zwembad.

Tja sorry voor de wat formele teksten, dat krijg je als je jezelf door alle formele stukken moet worstelen. Wij (DT Dolphin) hebben de intentie om (binnen onze mogelijkheden) alles in het werk te stellen om onze leden veilig en met plezier aan alle (duik en overige) verenigingsevenementen deel te laten nemen. Conform de strekking van de wet hebben we onder documenten, achter onze leden login, in concept ons privacy beleid opgenomen. Neem hiervan kennis en laat het een van onze bestuursleden weten als je op- en/of aanmerkingen hebt.